Suoraan sisältöön

Tjänst för försäljning av byggnadsritningar

Helsingfors byggnadstillsynsverk arkiverar ritningar och tillståndsdokument gällande byggprojekt i Helsingfors. Man kan bekanta sig med dem i arkivet samt köpa kopior i arkivet eller i e-tjänsten.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Byggnadstillsynsverket arkiverar tillståndsbeslut, fastställda huvudritningar, inlämnade specialplaner och övriga utredningar som ansluter sig till byggprojekt. Man kan bekanta sig med ritningarna och de övriga tillståndsdokumenten gällande byggnader i Helsingfors i verkets arkiv. Kopior av ritningarna kan köpas i arkivet samt i den elektroniska Arska-tjänsten.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Elektronisk behandling
Betalning möjlig
Privatkunder
Företags- och samfundskunder

Förutsättningar för användning:

De valda ritningarna ska betalas med nätbankskoder eller kreditkort.

Öppet dygnet runt varje dag

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

I arkivets elektroniska Arska-tjänst kan man köpa och ladda ner huvud- och arbetsritningar samt specialplaner för nästan samtliga byggnader i Helsingfors. I Arska-tjänsten kan man betala med nätbankskoder eller kreditkort.

ARSKA är arkivets elektroniska kundtjänst. ARSKA innehåller de byggnadsritningar som finns sparade i Helsingfors stads byggnadstillsynsverks arkiv. Sådana är till exempel huvudritningarna eller arkitektritningarna, specialritningarna, alltså arbets-, konstruktions-, ventilations- och vatten och avloppsritningarna med utredningar.

Ytterligare information om e-tjänster:

Du kan använda filerna med ritningskopior så snart du har gjort betalningen.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Telefontjänst:

p. 09 310 26301
öppet från 3.10.2017 mån-tor 09-10

Personlig betjäning:

Sörnesgatan 1 00530 Helsingfors
öppet från 3.10.2017 mån-tor 09-13

Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA