Hoppa till innehållet

Ansökan om forskningstillstånd, e-tjänst

En tjänst där man kan ansöka om tillstånd för en forskning som gäller fostrans- och utbildningssektorn.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Fostrans- och utbildningssektorn tar emot ansökan.
2. Man går igenom ansökan och gör ett beslutsförslag. Om forskningen gäller två eller flera avdelningar vid fostrans- och utbildningssektorn, ska även beslutsfattaren vid avdelningen i fråga fylla i fältet för förordnande. Därefter tar sektorchefen ställning till huruvida han eller hon godkänner ansökan.
3. Beslutsfattaren vid fostrans- och utbildningssektorn fattar beslut om huruvida tillstånd beviljas eller inte.
4. Den sökande får besked om beslutet till ärendehanteringsmappen i stadens e-tjänster (asiointi.hel.fi).

Behandlingstid:

Behandlingen av tillståndet kan ta upp till en månad. Om ansökan har fyllts i bristfälligt eller om alla nödvändiga bilagor inte har lämnats in kan behandlingen fördröjas.

Giltighetstid:

Ansökan gäller tills beslutet har fattats.

Personlig betjäning:


Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »