Hoppa till innehållet

Domararvode - ansökan på nätet

En elektronisk ärendehanteringstjänst där man kan anmäla uppgifter om de matcher där man har varit domare och för vilka man söker arvode.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

1. Helsingfors fostrans- och utbildningssektorn tar emot blanketterna och kontrollerar uppgifterna om när och var matcherna har ägt rum.
2. Fostrans- och utbildningssektorn vidarebefordrar informationen till Ekonomitjänsterna som betalar arvodet till det konto som uppges på blanketten.

Behandlingstid:

Arvodet och eventuella tilläggsersättningar betalas normalt den 7 eller 22 dagen i monaden till det konto som den som söker arvode har uppgett.

Giltighetstid:

Ansökan är giltig förrän avgiften har betalats.

Ytterligare upplysningar:

Om du har betalats domararvode under året, skattekort behövs inte sändas igen.

Utskrivbara blanketter - Domararvode, blanketter

Verksamhetsställen och kontaktinformation:För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Suomeksi » | På svenska | In English »