Hoppa till innehållet

Specialtillstånd för tung trafik i Helsingfors stadskärna

Över tolv meter långa fordon måste ha specialtillstånd för att köra in i det avgränsade området i Helsingfors stadskärna. Tillståndet berättigar inte att avvika från måtten och massorna i fordonsförordningen (längd, bredd, höjd, total massa och axelmassa).

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Det avgränsade området omfattar hela södra Helsingfors till linjen Paciusgatan - Nordenskiöldsgatan - Industrigatan med undantag för Västra hamnen, Södra hamnen och Skatudden. Begräsningen gäller inte bussar.

Man ansöker om tillstånd med en blankett som kan returneras per e-post, post eller personligen.

Behandlingstid:

Ansökan bör lämnas in två arbetsdagar innan man ämnar genomföra transporten.

Avgifter:

Ingen avgift tas ut för beviljat tillstånd.

Ytterligare upplysningar:

Anne Ahola, tfn 09 310 29942
Eija Huhtala, tfn 09 310 38372
Raija Jussilainen, tfn 09 310 24693
Tanja Etelälahti, tfn 040 653 5361

Utskrivbara blanketter - Specialtillstånd för tung trafik, blanketterna

E-post

ksv.liikenne@hel.fi

Personlig betjäning:

Verkstadsgatan 8
Öppet mån-tor 08:15-16, fre 08:15-15

Specialtillstånd för tung trafik, post

Blanketten kan skickas via post till Helsingfors stadsplaneringskontor, trafiksplaneringsavdelningen, PB 2100, 00099 Helsingfors stad.

PB 2100

00099 Helsingfors stad

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »