Hoppa till innehållet

Sök e-tjänster

På sidan Stadens tjänster kan du söka e-tjänster enligt ämne eller målgrupp eller sätt att uträtta ärenden. På sidans nedre kant finns en lista med tjänsterna i alfabetisk ordning. När du väljer ämne, målgrupp eller sätt att uträtta ärenden visas en lista med tjänsterna på sidans nedre kant.

Alla stadens e-tjänster

Stadens e-tjänster enligt ämnesområde:
Social- och hälsovårdstjänster
Kultur och fritid
Trafik och kartor
Staden och förvaltning
Boende och miljö
Fostran och utbildning

Du kan också välja e-tjänster enligt målgrupp, till exempel:
E-tjänster för företag
E-tjänster för föreningar

När du väljer ämne, målgrupp eller sätt att uträtta ärenden visas en lista med tjänsterna på sidans nedre kant. Listans rubriker och länken "Mer om tjänsterna" länkar till sidor med utförligare beskrivningar av tjänsterna.06.12.2019 06:36

Bekanta dig med beskrivningssidan

Varje e-tjänst har en egen beskrivningssida. På beskrivningssidan finns information om förutsättningarna för att kunna använda tjänsten och hur behandlingen av ärendet framskrider.

Statens tjänster med samma inloggning

Då du har loggat in i Helsingfors stads e-tjänster kommer du också in i flera av statens tjänster utan att logga in på nytt.