Hoppa till innehållet

E-tjänsterna

De elektroniska tjänsterna i alfabetisk ordning och enligt ämne.

Helsingfors stads tjänster finns på sidan 
https://www.hel.fi/tjanster
Kryssa för "E-tjänster", så bildas det en lista i nedre delen av sidan med alla elektroniska tjänster.

Du kan söka en tjänst genom att skriva dess namn i sökrutan. Genom att kryssa för kan du söka ett visst ämnesområde, varvid e-tjänsterna inom respektive ämnesområden listas i nedre delen av sidan.
Social- och hälsovårdtjänsters e-tjänster
Kulturens och fritidens e-tjänster
Trafikens och kartornas e-tjänster
Stadens och förvaltningens e-tjänster
Boendets och miljöns e-tjänster
Fostrans och utbildningens e-tjänster

Du kan också välja för vilken målgrupp e-tjänsten är avsedd för, exempelvis:
E-tjänster för företag
E-tjänster för föreningar

Genom att på resultatlistan klicka på ”Mer om tjänsterna” kommer du till tjänstens beskrivningssida. Där finns en länk till ”Gå till e-tjänsterna”, genom vilken du kan logga in på formuläret.06.12.2019 06:35