Hoppa till innehållet

Ärendemappen och Min profil

När du loggar in första gången och registrerar dig får du en personlig ärendemapp till ditt förfogande. Företag och sammanslutningar får organisationens ärendemapp till förfogande.

I ärendemappen sparas de flesta händelser som gäller olika ärenden, såsom t.ex. insända ansökningar, utkast, meddelanden, beslut och kompletteringar. 

Det finns emellertid händelser som inte sparas i mappen. På beskrivningssidorna för respektive tjänst finns rubriken Tjänstens information. Där kan du se om uppgifterna som gäller tjänsten i fråga kommer att sparas i ärendemappen.

På framsidan ser du nyaste händelserna i ärendemappen. Observera att det dröjer ett tag innan ärendemappen uppdateras. En blankett som du har sänt in syns alltså inte genast i ärendemappen, utan med en viss fördröjning.

I ärendemappen kan du följa med hur behandlingen av ditt ärende framskrider. Du kan också vara i kontakt elektroniskt med den person som sköter ditt ärende. I din ärendemapp kan du

  • söka blanketter enligt ärendenummer
  • ordna dina ansökningar enligt alfabetisk ordning eller datum då ansökan uppdaterades.
  • se dina ansökningar och utkast och deras status
  • öppna en ansökan eller ett utkast till en ansökan genom att klicka på rubriken för ansökningen eller tangenten "Öppna uppgifter"

Under rubriken Bilagor ser du filnamnen på de bilagor som du har sänt. Bilagor kan tills vidare inte öppnas via e-tjänsten.06.12.2019 06:37

Min profil

På sidan Min profil kan du ändra de uppgifter som du gav i samband med registreringen.

Meddelanden om händelser

Du får ett meddelande i din e-post och/eller textmeddelande om alla nya händelser i ärendemappen.