Vik

Ladugården, Viksbacka, Viksstranden, Viks forskarpark

Eko-Viikki on Suomen ensimmäinen ekologisesti suunniteltu kaupunginosa. Bild: Talous- ja suunnittelukeskus / Helsingfors stad


Vik är en stadsdel med cirka 12 000 invånare och drygt 4 000 arbetstillfällen norr om Gammelstadsfjärden. Forskarparken, som byggs upp kring Helsingfors universitets campus är centrum för området. Eko-Vik i södra delen fingerar som ett utvecklingsområde för ekologiskt byggande.

29.09.2020 15:15