Västra Hamnen

Busholmen, Lappviken, Ärtholmen, Gräsviken

Gräsviken. Bild: Mikko Uro / Helsingfors stad


Västra Hamnen hör till Helsingfors stadsdelar som utvecklas kraftigast och är redan hem för cirka 6 000 invånare och arbetsplats för 15 000 personer. På Busholmens gamla hamnområde, som erövrats genom havsutfyllnader, byggs hem för ytterligare 17 000 personer före mitten av 2020-talet. Även 6 000 arbetstillfällen skapas.

29.09.2020 15:00