Skomakarböle

Brobacka, Stapelstaden, Lidamalmen

Suutarilan Saatenkaarentien silta ylittää Keravanjoen. Bild: Mikko Uro / Helsingfors stad


Vanda ås sekelgamla bosättningsområde, den nuvarande stadsdelen Skomakarböle, är hem för cirka 20 000 helsingforsare och erbjuder ett arbetstillfälle för 4 000 personer. I Brobacka finns ett rekreationsområde, en idrottspark och odlingslotter. I området finns goda förbindelser till närområdena och till innerstaden.

29.09.2020 15:11