Östersundom

Björnsö, Landbo, Ultuna, Sundberg, Husö

Talosaaren ulkoilureitti. Bild: Ina Liljeström / Helsingfors stad


Helsingfors nyaste område, det år 2009 grundade Östersundom, är nu hem för 2 000 invånare. Byggandet som kommer i gång kring år 2030 ska göra Östersundom till ett stadslikt småhusområde med fler än 50 000 invånare. Området ska också anslutas till kollektivtrafikens spårnät.

29.09.2020 15:05