Mellungsby

Stensböle, Gårdsbacka, Tranbacka, Mellungsbacka, Ärvings

Kontulan kelkkapuisto Mellunkylässä. Bild: Roy Koto / Helsingfors stad


I folkrika Mellungsby i nordostliga Helsingfors bor fler än 35 000 invånare och arbetar knappt 5 000 personer. Stadsdelen kring metrobanan består av fem bostadsområden i olika åldrar och i dess västra del finns en idrottspark med bland annat en skidtunnel. I området planeras flera nya småhusområden.

29.09.2020 14:52