Malm, Bocksbacka och Staffansby

Nedre Malm, Malms flygfält, Rönninge, Rönnbacka, Mosabacka, Staffansslätten, Tattaråsen, Övre Malm

Sorsalampi Pihlajanmäessä. Bild: Olli Turunen / Helsingfors stad


Malm, Bocksbacka och Staffansby är hem för cirka 45 invånare och en plats med arbetstillfällen för 11 000 personer. Malmtorget är Övre Malms och hela nordost Helsingfors' centrum. I regionen finns också Malms flygfält och Fallkulla gårds och Stickelbackabäckens friluftsområden.

29.09.2020 15:05