Kånala och Sockenbacka

Kånala, Martas, Smedjebacka, Sockenbacka företagsområde, Reimars, Tali

Sockenbackas bibliotek. Bild: Kimmo Brandt / Helsingfors stad


I de arbetsplatsdominerade stadsdelarna Kånala och Sockenbacka i nordvästliga Helsingfors finns närmare 30 000 arbetstillfällen och i området bor mer än 15 000 helsingforsare. Utöver Finlands största koncentration i IT-branschen i Sockenbacka finns det i delområdet Tali sporthallar och en golfplan.

29.09.2020 14:53