Haga

Norra Haga, Södra Haga, Stenhagen, Lassas

Haagan Laajasuon Rodopuisto. Bild: Roy Koto / Helsingfors stad


Bostadsdominerade Haga förenar Vandaforsens bana tätt med innerstaden och i området bor 25 000 invånare och arbetar nästan 10 000 personer. Degermyrparken med dess Alprospark är ett populärt friluftsområde i området.

14.01.2021 10:44