Främre Tölö och Bortre Tölö

Jurttasauna lämmitettiin Helsinki-päivänä Töölönlahden rannalle. Bild: Lauri Rotko / Helsingfors stad


Tölö har ett byggnadsbestånd i funkisstil och är hemstadsdelen för nästan 30 000 helsingforsare. I Främre och Bortre Tölö finns också närmare 20 000 arbetstillfällen. Området är känt för ett flertal offentliga byggnader, däribland Operahuset, Finlandiahuset och Musikhuset samt Riksdagen, Tempelplatsens kyrka och Olympiastadion.

14.01.2021 11:47