Forsby, Gumtäkt och Kottby

Koskelantie kulkee Koskelan, Käpylän ja Kumpulan halki. Bild: Seppo Laakso / Helsingfors stad

Forsby, Gumtäkt och Kottby har cirka 15 000 invånare och drygt 6 000 arbetstillfällen. Olympiabyn, nya Olympiabyn och Trä-Kottby är byggnadshistoriskt värdefulla bostadsområden. På Helsingfors universitets campus i Gumtäkt studerar cirka 6 000 studerande.

28.11.2018 15:42
DELA