Degerö

Hästnässund, Östra holmarna, Jollas, Sandhamn, Kronobergsstranden, Turholm Vårdö och Villinge

Kaitalahden rantaa Laajasalossa. Bild: Tuulikki Holopainen / Helsingfors stad


I det maritima Degeröområdet bor drygt 15 000 helsingforsare. Antalet arbetstillfällen är cirka 2 000. Området, där också Sandhamns garnison finns, får fler än 10 000 nya invånare då Kronbergsstranden, som byggs på det gamla oljehamnsområdet, blir färdigt i mitten av 2020-talet. Enligt planerna kommer området att anslutas till innerstaden mittemot med en broförbindelse.

29.09.2020 14:51