Dal, Mejlans och Brunakärr

Gamla Brunakärr, Lillhoplax

Seurasaaren kokko Meilahden kallioilta nähtynä. Bild: Matti Miinalainen / Helsingfors stad


Stadsdelarna Dal, Mejlans och Brunakärr ligger inom gränserna för Helsingfors traditionella innerstad och är hem för över 15 000 helsingforsare. Centralparken, stranden i Mejlans och Fölisön erbjuder goda möjligheter till friluftsaktiviteter. Bostadsområdet Lillhoplax, som ibland uppfattas som en stadsdel, ligger huvudsakligen i stadsdelarna Mejlans och Brunakärr.

29.09.2020 14:54