Brändö och Blåbärslandet–Högholmen

Kulosaaren Hopeasalmi. Bild: Kimmo Brandt / Helsingfors stad


I stadsdelen Brändö och Blåbärslandet–Högholmen bor färre än 4 000 invånare och arbetar cirka 1 000 personer. På den sydvästliga sidan om det gamla trädgårdsstadsområdet i engelsk stil ligger de för hela Helsingfors viktiga rekreationsområdena Blåbärslandet och Högholmens djurpark.

29.09.2020 14:54