Botby och Kvarnbäcken

Östra centrum, Marudd, Botby gård, Botbyhöjden, Botbyåsen, Kasåker

Myllypuron päiväkoti Leipuri. Bild: Simo Karisalo / Helsingfors stad


Den kraftiga befolkningsökningen under 1960-talet utvidgade stadsdelen Botby, där det nu bor fler än 30 000 invånare och arbetar cirka 13 000 personer. Östra centrum är den viktigaste koncentrationen i området. Rekreationsområden är Kvarnbäckens idrottspark, som hör till de största i Helsingfors, Botbyvikens strand och koloniträdgården i Marudd.

29.09.2020 15:14