Åggelby

Månsas, Månsasparken, Krämertsskog, Dammen, Britas, Grinddal, Grindbacka

Lähiöasutusta Oulunkylän Maunulassa. Bild: Simo Karisalo / Helsingfors stad


Vid stambanan i norra Helsingfors ligger stadsdelen Åggelby som är hem för fler än 22 000 helsingforsare. I området finns dessutom cirka 10 000 arbetstillfällen. Strandparkerna och friluftsstråken vid Vanda å, Lillforsens badstrand, Britas idrottspark, Helsingfors första konstisbana och ett flertal sporthallar bidrar till att skapa de eventuellt bästa rekreationsmöjligheterna i Helsingfors. l stadsdelen Åggelby ingår även Månsas, Månsasparken, Krämertsskog, Dammen, Britas, Grinddal och Grindbacka.

29.09.2020 15:06