Hoppa till innehållet

Helsingfors stads registratorskontor

Skyddad e-post till registratorskontoret kan skickas från https://securemail.hel.fi/ till helsinki.kirjaamo@hel.fi

Inloggningen till securemail sker med hjälp av bankkoder.

Öppet:
vardagar kl. 8.15–16
veckoslut stängt

Besöksadress till registratorskontoret:
Stadshuset
Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17

Postadress till registratorskontoret:
Helsingfors stad
Registratorskontoret
Förvaltningens eller affärsverkets namn
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

E-postadress till registratorskontoret:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Fax +358 9 655 783

Servicenummer till registratorskontoret: 09 310 13700

I den enheten registreras de inkomna breven och de vidarebefordras elektroniskt för fortsatt handläggning. Kundtjänsten ger under hela processen information om hur handläggningen av ärendena fortskrider och om de beslut som fattats.

Registratorskontoret sköter också stadens anslagstavla för officiella kungörelser, som från årsskiftet är förlagd till stadshusets entréhall.18.09.2020 14:00