Hoppa till innehållet

Tillstånd, anvisningar, stadgor och blanketter

Tillstånd

Fiske

Tillstånd som gäller fiske.
Fiske

Kartor

Ansökningar om tillstånd att publicera kartor

Trafik

Tillstånd till tung trafik och uthyrning av trafikområden.
Tillstånd som gäller trafik

Markuthyrning och allmänna områden

Tillstånd främst för byggande i allmänna områden, på gator, på torg och i parker och tillstånd till utomhusevenemang i allmänna områden. Kortvarig uthyrning, grannyttranden och granskning av ritningar.
Tillstånd till markanvändning

Byggande

Tillstånd som gäller byggande, byggnadstillsyn och grannhörande.
Tillstånd till byggande

Miljö

Tillstånd som gäller miljö, hälsa och livsmedel.

Tillstånd som gäller avfallshantering, luftvård, bullerbekämpning, vattenvård och kemikalier i fabriker, på anläggningar och i arbetslokaler.
Tillstånd som gäller miljön

Övrigt

Förvaltningsstadgan och instruktionerna

Förvaltningsstadgan innehåller bestämmelser om stadens besluts- och mötesförfarande. Förvaltningarnas och affärsverkens uppgifter är angivna i instruktionerna.

Bestämmelser om den offentliga förvaltningen i landet finns i kommunallagen (Finlex, statens författningsdatabank på internet)

Anvisningar

Blanketter24.03.2021 11:50