Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns verksamhetsstadga


Stadsmiljösektorn sköter planering, bygg och underhåll av stadsmiljön samt erbjuder stadsmiljötjänster.

Stadsmiljösektorn lyder under stadsmiljönämnden, frånsett räddningsverket och trafikaffärsverket. Till stadsmiljönämnden hör miljö- och tillståndssektionen samt sektionen för byggnader och allmänna områden. Mikko Aho är sektorchef.

Stadsmiljösektorns verksamhetsstadga fr.o.m 1.6.2021(pdf)

Sektorns servicehelheter
• markanvändning och stadsstruktur
• byggnader och allmänna områden
• tjänster och tillstånd

Bild av stadsmiljösektorns organisationsstruktur15.07.2021 14:23