Hoppa till innehållet

Kultur- och fritidssektorns verksamhetsstadga

Kultur- och fritidssektorns verksamhetsstadga (pdf)

Kultur- och fritidssektorn har till uppgift att upprätthålla och förbättra möjligheterna för helsingforsare i olika åldrar till mentalt och fysiskt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap och stödja Helsingfors livskraft. Sektorn är ansvarig för stadens konstsamling och upprätthållandet av kulturarvet. Sektorn står till tjänst inte bara för helsingforsare utan också för andra finländare, turister och den internationella allmänheten. Kultur- och fritidssektorn sköter de myndighetsuppgifter som gäller skyddet av kulturmiljön.

Tommi Laitio är sektorchef i kultur- och fritidssektorn.

Bild av kultur- och fritidssektorns organisationsstruktur.

Kultur- och fritidssektorn består av tre servicehelheter:

  • Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna, orkestern och biblioteket. Servicehelheten preciseras vid den fortsatta beredningen. 
  • Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingområdet.
  • Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

 16.01.2020 14:33