Hoppa till innehållet

Fostrans- och utbildningssektorns verksamhetsstadga

Fostrans- och utbildningssektorns verksamhetsstadga (915 kb, pdf).

Sektorn få namnet fostrans- och utbildningssektorn och bestå av fyra servicehelheter. Sektorn består av nuvarande barnomsorgsverket och utbildningsverket.

Från funktionell synpunkt och med tanke på livscykeln för barnens och de ungas uppväxt och inlärning är det mest motiverat att bilda följande fyra servicehelheter:

  • En servicehelhet för småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  • En servicehelhet för grundläggande utbildning
  • En servicehelhet för gymnasie- och yrkesutbildning. I enlighet med ledarskapssektionens framställning omfattar servicehelheten också de finska fria bildningsarbetet. Hur ändringen påverkar servicehelhetens namn beaktas vid den fortsatta beredningen 
  • En svensk servicehelhet

Liisa Pohjolainen är sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn.

Bild av Fostrans- och utbildningssektorns organisationsstruktur

Lista av Fostrans- och ulbildningssektorns administrativ enhet (135 kb, pdf)06.12.2019 07:11