Hoppa till innehållet

Förvaltningsstadga

Enligt 2015 års kommunallag ska kommunen ha en förvaltningsstadga, som ersätter de nuvarande instruktionerna. Till dessa hör bland annat arbetsordningen för stadsfullmäktige, instruktionen för stadsstyrelsen, instruktionerna för förvaltningarna, den nuvarande förvaltningsstadgan och ekonomistadgan.

Stadens nya förvaltningsstadga innehåller bestämmelser om ordnandet av stadens förvaltning och verksamhet, om besluts- och förvaltningsförfarandet, om frågor som gäller stadsfullmäktiges verksamhet och om tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna.

Den nya förvaltningsstadgan som träder i kraft 19.6.2019 förvaltningsstadga för Helsingfors (pdf, 380 kt)06.12.2019 07:06