Hoppa till innehållet

Centralförvaltningens verksamhetsstadga

Centralförvaltningen har omorganiserats enligt sektormodellen från ingången av år 2014 och det nuvarande stadskansliets grundstruktur i fråga om stadens centraliserade ledarskaps- och förvaltningsfunktioner är en fungerande struktur för den nya centralförvaltningen. Revisionsnämnden och revisionskontoret lyder alltjämt under stadsfullmäktige. Styrningen av de affärsverk som producerar stödtjänster för stadskoncernen – ekonomiförvaltningstjänsten, servicecentralen och företagshälsan – har koncentrerats till centralförvaltningen.

Kanslichef Sami Sarvilinna leder stadens centralförvaltning.

Verksamhetsstadga för Helsingfors stadskansli; träder i kraft vid årsskiftet, 1.7.2020 (175 kb, pdf)

Centralförvaltningens verksamhetsstadga 1.5. - 31.12.2019 (230 kb, pdf).

Bild av centralförvaltningens organisationsstruktur02.07.2020 08:50