Hoppa till innehållet

Stadens ledningsgrupp

Stadens ledningsgrupp tar upp frågor om att sammanjämka stadens politiska och operativa verksamhet. Det kan handla om att genomföra stadens strategi, intressebevakning eller frågor om borgmästarnas befogenheter.

Dessutom ska ledningsgruppen behandla ärenden i samband med ledningen av stadens organisation och operativa verksamhet. Stadens ledningsgrupp sammanträder varje tisdag klockan 9-11.30.


Ledningsgruppens medlemmar:

Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen
borgmästare
f. 1958, politices doktor 1992
ledningsgruppens ordförande

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • riksdagsledamot 2015– 2021
 • VATT, överdirektör 2012–2015
 • Konjunkturinstitutet, forskningsdirektör 2005–2012
Sami Sarvilinna

Sami Sarvilinna
kanslichef 
f. 1967, vicehäradshövding, FM
ledningsgruppens vice ordförande

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • Helsingfors stads kanslichef 2017 -
 • stadsjurist 2007 - 2016
 • regeringsråd/regeringssekreterare, justitieministeriet 2000 - 2007

bindningar pdf

Helsinki-tunnus


sektorchef, stadsmiljösektorn 

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • sektorchef, Helsingfors stadsmiljösektor

bindningar pdf

Paavo Arhinmäki

Paavo Arhinmäki
biträdande borgmästare, för kultur- och fritidssektorn 
f. 1976, politices studerande

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • riksdagsledamot 2007–2021
 • Vänsterförbundet, ordförande 2009-2016
 • kultur- och idrottsminister 2011–2014
Nina Gros

Nina Gros
personaldirektör 
f. 1966 PsM

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • Helsingfors stads personaldirektör 2019
 • personaldirektör, LokalTapiola 2017–2019
 • personaldirektör, KPMG Finland 2012–2017

ingen skyldighet att redogöra för bindningar

Juha Jolkkonen

Juha Jolkkonen
sektorchef, social- och hälsovårdssektorn 
f. 1969, MBA, LL

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • styrelseordförande Apotti Oy 2018–
 • sektorchef, social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad 2017–
 • direktör, social- och hälsovårdsverket 2016–2017

bindningar pdf

Helsinki-tunnus

Satu Järvenkallas
sektorchef, fostrans- och utbildningssektorn
f. 1966, ped.mag., EMBA

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • sektorchef, fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors stad 2021–

bindningar pdf

Liisa Kivelä

Liisa Kivelä
kommunikationsdirektör 
f. 1970, FM

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • Helsingfors stads kommunikationsdirektör 2018
 • kommunikationsdirektör, extern kommunikation Kone Abp 2009–2018
 • kommunikationsdirektör Microsoft Ab 2008–2009

ingen skyldighet att redogöra för bindningar

Markus Kühn

Markus Kühn
strategidirektör
f. 1975, KTM

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • strategidirektör, Posti Group 2016–2020
 • strategikonsult, Capgemini Consulting 2011–2014
 • country manager, Plandent Planmeca-grupp 2006–2010

ingen skyldighet att redogöra för bindningar

Tommi Laitio

Tommi Laitio
Kultur- och fritidssektorn, sektorchef 
f. 1977, Pol.mag.

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • sektorchef, Helsingfors kultur- och fritidssektor 2017
 • chef för ungdomsverksamheten 2012–2017
 • forskare vid Demos Helsinki 2009–2012

bindningar pdf

Nasima Razmyar

Nasima Razmyar
biträdande borgmästare, fostran och utbildning 
f. 1984, YAMK

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • riksdagsledamot, ledamot i miljöutskottet och kulturutskottet, 2015–
 • ordförande, rigsdags kultur-, ungdom-, idrott- och motionsverkstader, 2015–
 • SD-riksdagsgruppens kommunikationssekreterare, 2013–2015

bindningar pdf

Marja-Leena Rinkineva

Marja-Leena Rinkineva
näringslivsdirektör 
f. 1964, vicehäradshövding, Jur.kand.

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • Helsingfors stads näringslivsdirektör 2011–
 • regeringsråd, arbets- och näringsministeriet 2008–2011
 • regeringsråd, handels- och industriministeriet 2003–2007

bindningar pdf

Mikko Rusama

Mikko Rusama
digitaliseringschef 
MSc, MBA

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • digitaliseringschef, Helsingfors stad 2018–
 • digitaliseringschef, YLE 2016–2018
 • produktion manager, Sanoma Digital 2013–2016

ingen skyldighet att redogöra för bindningar
LinkedIn

Tuula Saxholm

Tuula Saxholm
finansdirektör 
f. 1961, EM

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • tf. kanslichef, Helsingfors stad 2016–2017
 • stadens finansdirektör 2014
 • stadens budgetchef 2005>–2013

bindningar pdf

Sanna Vesikansa

Daniel Sazonov
biträdande borgmästare, social- och hälsovården 
f. 1993, jur.mag.

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • Samlingspartiet, strategichef vid riksdagsvalet 2020–2021
 • specialmedarbetare för undervisningsministern 2017–2019
 • Samlingspartiets Ungdomsförbund, ordförande 2016–2017
Anni Sinnemäki

Anni Sinnemäki
biträdande borgmästare, stadsmiljön 
f. 1973, HuK

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • arbetsminister 2009–2011
 • ordförande De grönas förbund 2009–2011
 • riksdagsledamot 1999–2015

bindningar pdf

Kaisa Soininen

Kaisa Soininen
personalrepresentant
f. 1964, kultursekreterare

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • ordförande, Jyty Metropoli ry, 2020–
 • huvudförtroendeman 2008-2019
 • regional koordinator 2006–

ingen skyldighet att redogöra för bindningar


Ledningsgruppens sekretariat: Sanna Savonius, Joonas Pikkarainen, Riikka Henriksson och Antti Leino19.11.2021 15:02