Organisation

Stadsdirektör
Jussi Pajunen

Biträdande stadsdirektören för byggnads- och miljöväsendet
Pekka Sauri

Biträdande stadsdirektören för bildningsväsendet
Ritva Viljanen

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet
Anni Sinnemäki

Temp. biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet
Pia Panhelainen

Stadens viktigaste beslutsfattande organ är stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen bereder beslutsförslag till stadsfullmäktige.

Stadsdirektören, som lyder under stadsstyrelsen, leder stadens förvaltning, hushållning och övriga verksamheter.
Biträdande stadsdirektörerna har var och en sitt eget verksamhetsområde.

Loading..

 

 

 DELA
19.05.2017 12:48