Hoppa till innehållet

Koncernledning

Till Helsingfors stadskoncern hör de bolag, stiftelser, föreningar och andra sammanslutningar där staden har bestämmänderätt. Koncernstyrningsansvaret för dessa har fördelats mellan borgmästaren och biträdande borgmästarna enligt verksamhetsområde.

Den nuvarande koncernstyrningsmodellen har tillämpats sedan 2004 och har kompletterats genom bildande av en koncernsektion i stadsstyrelsen från 1.1.2009. Stadsfullmäktige godkände i 2008 en koncernanvisning för Helsingfors stad som styrningsverktyg och stadsstyrelsens koncernsektion godkände i 2009 centrala principer för ledning och förvaltning inom Helsingfors stadskoncern.

Koncernledningen består av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadsstyrelsens koncernsektion, borgmästaren och biträdande borgmästarna. I kommunallagen och stadsstyrelsens instruktion föreskrivs om koncernledningens uppgifter.

Koncernledningen övervakar regelbundet dottersammanslutningarnas verksamhet och resultat bl.a. med hjälp av uppföljningsrapporter. Rapporterna berättar hur verksamheten och ekonomin utvecklats för varje enskild dottersammanslutning utifrån delårsöversikter som dessa har lämnat in.23.10.2020 15:14