Hoppa till innehållet

Biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki

Anni Sinnemäki. Kuva: Pertti Nisonen / Helsingin kaupunki

Tfn. 09 310 36010
E-posten anni.sinnemaki (at) hel.fi
Adress Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 Helsingfors stad

Sekreterare Maya Sorja, tfn. 09 310 36011

Politisk specialmedarbetare Julianna Kentala, tfn. +358 40 1828 243, julianna.kentala (at) hel.fi

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki hör:

  • Markanvändning och stadsstruktur
  • Byggnader och allmänna områden
  • Tjänster och tillstånd

Räddningsverket och Affärsverket ingår i servicehelheten.

Biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn fungerar som ordförande för stadsmiljönämnden och ledamot i stadsstyrelsen.


Nyheter



    10.08.2021 13:33