Hoppa till innehållet

Biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki

Biträdande borgmästare Paavo Arhinmäki i 2021.

Tfn 09 310 36030
E-posten paavo.arhinmaki(at)hel.fi
Adress Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 Helsingfors stad

Sekreterare Nina Hokkanen, tfn 09 310 36031

Politisk specialmedarbetare Lotta Staffans, tfn. 040 550 4946, lotta.staffans(at)hel.fi

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki hör:

  • Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna, orkestern och biblioteket. Servicehelheten preciseras vid den fortsatta beredningen.
  • Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingområdet.
  • Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn fungerar som ordförande för kultur- och fritidsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.

Nyheter01.06.2022 15:40