Suoraan sisältöön

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen

Tfn 09 310 36020
Adress Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 Helsingfors stad
E-posten pia.pakarinen (at) hel.fi

Sekreterare Katja Lappi, tfn 09 310 36021

Politisk specialmedarbetare Pirre Seppänen, tfn 040 7050123, pirre.seppanen (at) hel.fi

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen hör:

  • Småbarnspedagogik  och förskoleundervisning
  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt  bildningsarbete
  • Svenska tjänster

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn fungerar som ordförande för fostrans- och utbildningsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.    DELA
    06.12.2019 07:00