Suoraan sisältöön

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen


Tfn 09 310 36020 

Adress Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 Helsingfors stad
E-posten pia.pakarinen (at) hel.fi

Sekreterare Katja Lappi, tfn 09 310 36021

Politisk specialmedarbetare Anniina Iskanius, tfn 040 705 0123, anniina.iskanius(at)hel.fi

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen hör:

  • Småbarnspedagogik  och förskoleundervisning
  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt  bildningsarbete
  • Svenska tjänster

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn fungerar som ordförande för fostrans- och utbildningsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.    04.06.2020 09:57