Hoppa till innehållet

C21-städerna bildar ett ständigt nätverk för att förstärka den stadspolitiska diskussionen

C21-Städer i Tammerfors. Foto: Hanna Leppänen

C21-städerna bildar ett ständigt nätverk för att förstärka den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.

För att utveckla den stadspolitiska agendan och storstädernas gemensamma målsättningar behövs olika forum för stadspolitik, stadsforskning och intressebevakning. Landet största städer (C21) har i detta syfte beslutat att grunda en stadigvarande sammansättning och börja mötas på stadsdirektörsnivå regelbundet, två gånger per år.


 • Juhana Vartiainen, Helsingfors
 • Jukka Mäkelä, Esbo
 • Lauri Lyly, Tammerfors
 • Ritva Viljanen, Vanda
 • Päivi Laajala, Uleåborg
 • Minna Arve, Åbo
 • Timo Koivisto, Jyväskylä
 • Pekka Timonen, Lahtis
 • Jarmo Pirhonen, Kuopio
 • Marita Toikka, Kouvola
 • Aino-Maija Luukkonen, Björneborg
 • Kari Karjalainen, Joensuu
 • Kimmo Jarva, Villmanstrand
 • Timo Kenakkala, Tavastehus
 • Tomas Häyry, Vasa
 • Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemi
 • Jaakko Kiiskilä, Seinäjoki
 • Timo Halonen, S:t Michel
 • Esa Sirviö, Kotka
 • Tero Nissinen, Salo
 • Jukka-Pekka Ujula, Borgå

Mer information: Inga Nyholm, tel. 040 760 5524, e-post: inga.nyholm(at)hel.fi.

Nyheter12.08.2021 10:15