Hoppa till innehållet

Borgmästarna

Borgmästärna i 2017. Foto: Pertti Nisonen / Helsginfors stad

Helsingfors borgmästare är Jan Vapaavuori (samlingspartiet), biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki (De Gröna), för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen (Samlingspartiet), för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa (De Gröna), och för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar (Socialdemokratiska partiet).

Borgmästaren fungerar som ordförande i stadsstyrelsen och biträdande borgmästarna som ordförande för sektornämnderna och som ledamöter i stadsstyrelsen. Borgmästaren och biträdande borgmästarna är heltidsanställda förtroendevalda.

Stadsfullmäktige väljer borgmästare och biträdande borgmästare för en mandatperiod som sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod.

Borgmästarens e-postadress skrivs enligt fornamn.efternamn@hel.fi.

Sidor:

Stadens organisation02.01.2020 10:42