Helsingfors stads organisation

Stadens viktigaste beslutsfattande organ är stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige väljer bland fullmäktigeledamöterna och ‑ersättarna borgmästare och biträdande borgmästare för en valperiod i sänder.

Stadsstyrelsen bereder beslutsförslag till stadsfullmäktige. Borgmästaren fungerar som ordförande i stadsstyrelsen och biträdande borgmästarna som ordförande för sektornämnderna och som ledamöter i stadsstyrelsen.

Borgmästaren och biträdande borgmästarna är heltidsanställda förtroendevalda.

Stadsstyrelsen

Borgmästare Jan Vapaavuori

Fostrans- och utbildnings­nämnden

Biträdande borgmästare Pia Pakarinen

Stadsmiljö­nämnden

Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki

Kultur- och fritids­nämnden

Biträdande borgmästare Nasima Razmyar

• Finska sektionen

• Svenska sektionen

• Miljö-och tillstånds­sektionen

• Sektionen för byggnader och allmänna områden

• Kultur­sektionen

• Idrotts­sektionen

• Ungdoms­sektionen

• Social- och hälsovårds­sektionenKanslichef och sektorcheferna

Kanslichef leder stadens centralförvaltning och är chef för sektorcheferna. Sektorchefen leder verksamheten och förvaltningen inom sin sektor och fungerar som chef för förvaltningsdirektören och servicehelheterna.

• Kanslichef: Sami Sarvilinna
Sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn: Liisa Pohjolainen
• Sektorchef i stadsmiljösektorn: Mikko Aho
• Sektorchef i kultur- och fritidssektorn: Tommi Laitio
• Sektorchef i social- och hälsovårdssektorn: Juha Jolkkonen
 

Servicehelheter

Fostrans- och utbildningssektorn

Sektorn består av fyra servicehelheter:

  • En servicehelhet för småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  • En servicehelhet för grundläggande utbildning
  • En servicehelhet för gymnasie- och yrkesutbildning. I enlighet med ledarskapssektionens framställning omfattar servicehelheten också de finska fria bildningsarbetet. Hur ändringen påverkar servicehelhetens namn beaktas vid den fortsatta beredningen 
  • En svensk servicehelhet

Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn består av tre servicehelheter:

  • En servicehelhet för markanvändning och stadsstruktur
  • En servicehelhet för byggnader och allmänna områden
  • En servicehelhet för tjänster och tillstånd

Kultur- och fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn består av tre servicehelheter.

  • Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna, orkestern och biblioteket.
  • Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingområdet.
  • Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdssektorn sköter ordnandet av de social- och hälsovårdstjänster som hör till kommunen i enlighet med lagar och föreskrifter.DELA
01.02.2018 13:41