Hoppa till innehållet

Helsingfors stads organisation

Stadens viktigaste beslutsfattande organ är stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige väljer bland fullmäktigeledamöterna och ‑ersättarna borgmästare och biträdande borgmästare för en valperiod i sänder.

Stadsstyrelsen bereder beslutsförslag till stadsfullmäktige. Borgmästaren fungerar som ordförande i stadsstyrelsen och biträdande borgmästarna som ordförande för sektornämnderna och som ledamöter i stadsstyrelsen.

Borgmästaren och biträdande borgmästarna är heltidsanställda förtroendevalda.

Stadens ledningsgrupp behandlar ärenden där det gäller att sammanjämka stadens politiska och operativa verksamhet. Stadens ledningsgrupp

Klicka för att förstora:

Helsingfors stads organisation 1.1. 2018.

Kanslichef och sektorcheferna

Kanslichef leder stadens centralförvaltning och är chef för sektorcheferna. Sektorchefen leder verksamheten och förvaltningen inom sin sektor och fungerar som chef för förvaltningsdirektören och servicehelheterna.

• Kanslichef: Sami Sarvilinna
Sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn: Satu Järvenkallas
• Sektorchef i stadsmiljösektorn Ville Lehmuskoski
• Sektorchef i kultur- och fritidssektorn: Laura Aalto
• Sektorchef i social- och hälsovårdssektorn: Juha Jolkkonen
 

Servicehelheter

Fostrans- och utbildningssektorn

Sektorn består av fyra servicehelheter:

  • En servicehelhet för småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  • En servicehelhet för grundläggande utbildning
  • En servicehelhet för gymnasie- och yrkesutbildning. I enlighet med ledarskapssektionens framställning omfattar servicehelheten också de finska fria bildningsarbetet. Hur ändringen påverkar servicehelhetens namn beaktas vid den fortsatta beredningen 
  • En svensk servicehelhet

Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn består av tre servicehelheter:

  • En servicehelhet för markanvändning och stadsstruktur
  • En servicehelhet för byggnader och allmänna områden
  • En servicehelhet för tjänster och tillstånd

Kultur- och fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn består av tre servicehelheter.

  • Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna, orkestern och biblioteket.
  • Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingområdet.
  • Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdssektorn sköter ordnandet av de social- och hälsovårdstjänster som hör till kommunen i enlighet med lagar och föreskrifter.21.02.2022 08:38