Annonser och kungörelser

Stadens officiella kungörelser publiceras på webbplatsen, sätts upp på anslagstavlan för officiella kungörelser i stadshuset och publiceras i tidningar valda för fullmäktigeperioden, under denna period i Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Metro.

Stadens officiella kungörelser på webben

Platsannonser och öppna anbudsförfrågningar

Kungörelser från olika myndigheter utanför stadsorganisationenDELA
20.09.2017 15:24