Suoraan sisältöön

Annonser och kungörelser

Stadens officiella kungörelser publiceras på webbplatsen, sätts upp på anslagstavlan för officiella kungörelser i stadshuset.

Stadens kungörelser

Helsingfors stads lediga arbetsplatser

Stadens officiella kungörelser på webben

Annonser och öppna anbudsförfrågningar

Kungörelser från olika myndigheter utanför stadsorganisationen



06.05.2020 10:24