Hoppa till innehållet

Kommunikation

Stadskansliets kommunikationsavdelning

Kommunikation och medietjänster

Stadskansliets kommunikationsavdelning sköter centralförvaltningens kommunikation och samordnar stadens kommunikation. Kommunikationsavdelningen informerar om stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och centralförvaltningens verksamhet. Kommunikationen betjänar journalister och är redaktör för stadens webbplats hel.fi, för stadens kanaler på sociala medier och för stadens invånartidning som utkommer fyra gånger per år, Helsingforstidningen.

Stadens sektorer och affärsverk svarar själva för kommunikationen om sina tjänster och sitt beslutsfattande.

Sektorernas kommunikation

 • Fostran och utbildning, informationschef  Hanna-Kaisa Talvensaari
  tfn 09 310 15964, fostran och utbildning
 • Stadsmiljön, kommunikationschef  Heikki Mäntymäki
  tfn 09 310 37368 och 050 4131729, stadsmiljön
 • Kultur och fritid, kommunikations- och marknadschef Essi Eranka
  tfn 09 310 74342, kultur och fritid
 • Social- och hälsovård, kommunikationschef  Jaana Juutilainen-Saari
  tfn 09 3104 2240, social- och hälsovård

Kontaktpersonerna vid affärsverken och räddningsverket:

 • Räddningsverket
 • Stara
 • HST
 • Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa), Kati Toikka informationschef, tfn 040 336 1111 / 09 310 25161, kati.toikka(at)hel.fi, Pirkko Tiainen, informationsförvaltningsplanerare, tfn 0504022656 / 09 310 25104, pirkko.tiainen(at)hel.fi.
 • Företagshälsan Helsingfors

Stadskoncernen

Stadskansliet

Stadens mediebank

Stadens materialbank är avsedd för professionellt bruk. I banken finns bilder och annat kommunikationsmaterial. Användning av tjänsten förutsätter registrering. I banken finns dessutom stadens grafiska anvisningar och officiella logotyper.

Mediebank

Fotografering

HST: fotografering i fordon och på stationer 
Helsingfors Hamn: fotograferingstillstånd


Mer information på finska »15.11.2021 16:22