För organisationer och ungdomsgrupper

I Helsingfors fungerar cirka 400 lokala ungdomsorganisationer, ett flertal verksamhetsgrupper för unga och cirka 30 distriktsorganisationer för nationella ungdomsorganisationer. I verksamheten för de här organisationerna deltar cirka 30 000 ungdomar under 25 år.

Byrån för samhällsaktivitet bland unga främjar verksamhetsförutsättningarna för ungdomsorganisationer och grupper för unga i staden och metoderna för samhälleligt påverkande och deltagande för unga. Byrån stöder även projekt som genomförs av fria verksamhetsgrupper.

Vad gör byrån för samhällsaktivitet?

  • Bereder ärenden som gäller understöd till ungdomsorganisationer och till verksamhetsgrupper för unga
  • stöder utvecklingen av verksamheten för ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper
  • främjar organisationernas möjligheter att utnyttja ungdomslokaler
  • sköter om organisationernas anvisade lokaler och
  • ansvarar för Helsingfors stads ungdomscentrals läger- och kurscenter.

Utlåningen av AV- och campingutrustning, kopieringstjänsten och Wempaimisto erbjuder användnings- och lånetjänster.DELA
06.12.2019 06:58