Tjänster enligt invånargrupp

De riktade tjänster och nyheter som staden erbjuder har samlats på sidan Tjänster  Invånargrupperna finns till vänster på den här sidan.

På sidan om stadens tjänster kan man söka tjänster enligt ämne, målgrupp eller enligt sätt på vilket man uträttar ärenden. På sidans nedre kant finns en lista med tjänsterna i alfabetisk ordning.

Serviceställenas kontaktuppgifter, placering på kartan och de viktigaste enheternas telefonnummer står att finna på sidan Sök verksamhetsställen eller på Helsingfors och Helsingforsregionens servicekarta.

På tjänsten Numerot.hel.fi hittar du telefonnumren till telefonväxlarna vid Helsingfors stads förvaltningar och affärsverk och de viktigaste enheterna. I tjänsten finns även telefonnummer till stadens anställda, i en omfattning som bestäms av respektive förvaltning.

 DELA
22.05.2017 17:06