Hoppa till innehållet

Val

Välfärdsområdesval 2022 ordnas inte i Helsingfors

Det första välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. Helsingforsare kommer inte att rösta i välfärdsområdesvalet, eftersom Helsingfors stad inte är ett av de nya välfärdsområdena som ska bildas. I Helsingfors fattar stadsfullmäktige beslut om social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Välfärdsområdesval förrättas alltså inte i Helsingfors och helsingforsare är inte röstberättigade i välfärdsområdesvalet i januari 2022.

Röstberättigade i andra kommuner kan förhandsrösta i Helsingfors

Förhandsröstningsställena i Helsingfors stad vid välfärdsområdesvalet 2022

Det ordnas ingen röstning på valdagen eller hemmaröstning i Helsingfors stad vid välfärdsområdesvalet 2022. Röstning på anstalter ordnas för de röstberättigade som inte är helsingforsare och som vårdas eller har intagits i sjukhus, straffanstalter och verksamhetsenheter inom socialvården som lämnar vård dygnet runt.

Tidsplan för välfärdsområdesvalet

Valdagen vid det första välfärdsområdesvalet är söndagen den 23 januari 2022. Viktiga datum angående välfärdsområdesvalet är följande:

  • uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilket välfärdsområde): 3.12.2021
  • förhandsröstning i Finland 12–18.1.2022

Mer information om välfärdsområdesvalet finns på justitieministeriets valwebbplats.

Kontaktuppgifter för Helsingfors stads centralvalnämnd

Centralvalnämndens kansli
Kajsaniemigatan 3 B 16, 3 våningen, 00100 Helsingfors

  • tfn 09 310 133 44
  • e-post kesvlk(at)hel.fi

Du kan ställa frågor om välfärdsområdesvalet hos centralvalnämndens kansli.
01.12.2021 16:02