Presidentvalet 2018

Sauli Niinistö fortsätter som president.  Uppgifter om presidentvalets resultat publiceras på vaalit.fi.

Det fastställda valresultatet publiceras efter att kontrollräkningen har slutförts den 30 januari 2018, efter alla valkretsar har fasttällt sitt resultat.

Resultatet av presidentvalet

Republikens president utses genom direkt val, som vid behov utförs genom två valomgångar. Det första valet förrättas söndagen den 28 januari 2018. Har ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna, ska nytt val förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster. Det andra valet förrättas söndagen den 11 februari 2018.

Förteckning över presidentkanditaterna

Nyheter

Tidstabell

  • Valdagen är söndagen den 28 januari 2018. Vid det eventuella andra valet är valdagen söndagen den 11 februari 2018.
  • Förhandsröstning i Finland är mellan den 17 januari och den 23 januari 2018. Vid det eventuella andra valet är förhandsröstningen i Finland mellan den 31 januari och den 6 februari 2018.
  • Förhandsröstning utomlands är mellan den 17 januari och den 20 januari 2018. Vid det eventuella andra valet är förhandsröstningen utomlands mellan den 31 januari och den 3 februari 2018.

Vallagens bestämmelser om jäv preciserades från och med 1.6.2016

En person som är uppställd som kandidat kan inte längre vara medlem eller ersättare i valnämnden. En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar får inte vara valförrättare vid förhandsröstning eller hemmaröstning, eller medlemmar eller ersättare i valbestyrelserna som sörjer för anstaltsröstningarna. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap. En kandidat eller en närstående till kandidaten får inte heller biträda en väljare vid röstningen.

Kontaktuppgifter för Helsingfors stads centralvalnämnd

Centralvalnämndens byrå
Kajsaniemigatan 3 B 16, 3 våningen 00100 Helsingfors
tel. (09) 310 13344
e-post kesvlk(at)hel.fiDELA
11.04.2018 12:17