Hoppa till innehållet

Klienthandledning inom vård utom hemmet


Visa en större karta
Adress:
Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors

Postadress:
Klienthandledning inom vård utom hemmet, PB 6090, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 5015

Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. Vid behov kan du också hänvisas till en hälsostation för coronapatienter.
Om ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117.

Ansvarig för verksamheten:
Social- och hälsovårdssektorn

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är smal samt belyst.
  • På rutten finns en spiraltrappa med ett räcke på ena sidan.

Huvudingången

  • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren kräver användning av dörrtelefon varefter dörren öppnas men är tung.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Servicepunkten finns på plan 6.
  • Lokalerna har en hiss som är trång för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna.
  • I servicelokalen finns en spiraltrappa med ett räcke på ena sidan.
  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.
  • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. Man köar stående.


Suomeksi » | På svenska | In English »