Suoraan sisältöön

Klienthandledning inom vård utom hemmet


Visa en större karta
Adress:
Sturegatan 8
00510 Helsingfors

Postadress:
Klienthandledning inom vård utom hemmet, PB 8514, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 5015

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.

Ansvarig för verksamheten:
Social- och hälsovårdssektorn

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är smal samt belyst.
  • På rutten finns en spiraltrappa med ett räcke på ena sidan.

Huvudingången

  • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren kräver användning av dörrtelefon varefter dörren öppnas men är tung.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Servicepunkten finns på plan 6.
  • Lokalerna har en hiss som är trång för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna.
  • I servicelokalen finns en spiraltrappa med ett räcke på ena sidan.
  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.
  • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. Man köar stående.


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA