Hoppa till innehållet

Villa Hagasund


Visa en större karta
Adress:
Mannerheimvägen 13
00100 Helsingfors

Postadress:
Villa Hagasund, PB 4301, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 78519
Ansvarig för verksamheten:
Kultur- och fritidssektorn, Kultur

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången.
 • Rutten till ingången är ojämn samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • På rutten till ingången finns en rullstolshiss.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.
 • Vid servicepunkten finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • I servicelokalen finns en rullstolshiss.
 • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.
 • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. Man köar stående.
 • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på samma plan som servicepunkten.

Ingången \alternativ ingång\

 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • Vid ingången finns en rullstolshiss.
 • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren kräver användning av dörrtelefon varefter dörren öppnas men är tung.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

ti

11:00

17:00

Ismo Hölttö – Möten i 1960–talets Helsingfors

Villa Hagasund

Genom att föreviga förändringar och framfart på en nivå med det vardagliga årtiondet fotograferade Ismo Hölttö Helsingfors och helsingforsare på 1960–talet.  Läs mer »


Suomeksi » | På svenska | In English »