Hoppa till innehållet

Daghemmet Humlan


Visa en större karta
Adress:
Storkärrskanten 6
00630 Helsingfors

Postadress:
Daghemmet Humlan, PB 63310, 00099 Helsingfors Stad

Telefon: +358 9 310 44868
E-post: dh.humlan@hel.fi
Andra kontaktuppgifter:
Daghemsföreståndare
Julin-Lumio Mia
+358 9 310 44813

På webben:
Ansökan om barndagvård

Ansvarig för verksamheten:
Fostrans- och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är mjuk och smal samt belyst.
  • På rutten finns en brant backe.
  • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.


Suomeksi » | På svenska | In English »