Hoppa till innehållet

Logopedi för vuxna


Visa en större karta
Adress:
Läkaregatan 8, byggnad 1 F-trappan
00250 Helsingfors

Postadress:
Logopedi för vuxna, PB 6600, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 4701

Stanna hemma om du har symtom på coronavirus. Du behöver inte gå till provtagningen om dina symtom är lindriga.

Om dina besvär inte går över eller du behöver bedömning av ett proffs, bedöm symtom i tjänsten Omaolo eller fråga råd av chatbotten på www.hel.fi (livechat vardagar kl. 9-14). Om du inte kan bedöma dina symptom, ring coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 mån‒fre kl. 8- 16.

Om du har mer allvarliga symtom såsom andnöd eller allmänt mår sämre och funderar på att söka dej till jouren, ring jourhjälpen tfn 116 117.

Verksamhetsställen:
Logopedi för vuxna är avsedd för dig som har svårt att producera eller förstå tal eller sväljningssvårigheter. Vi bedömer och rehabiliterar störningar i tal, språk, kommunikation eller sväljning och ställer fast svårighetsgraden. Vi kartlägger även hur symptomen påverkar din vardagliga kommunikation och funktionsförmåga.

Vi går igenom situationen tillsammans med kunden och de anhöriga. Målet med rehabiliteringen är att patienten bättre ska kunna producera tal och lättare kunna förstå, läsa, skriva och svälja. Vi kan också ge råd om mat och matvanor som gör det lättare att svälja. Om du har en allvarlig störning i kommunikationen letar vi efter ett sätt att stödja och rätta till det.

Du når oss med läkarremiss. Den får du från geriatriska polikliniken, din egen hälsostation, hemvården eller sjukhusets avdelning.

Ansvarig för verksamheten:
Social- och hälsovårdssektornSuomeksi » | På svenska | In English »